S e r v i s i r a n je
 

Red.

broj

TIP I VRSTA APARATA ZA GAŠENJE
PERIODIČNI PREGLED VATROGASNIH CIJENA
TLAČNO ISPITIVANJE POSUDE
PISKARENJE I FARBANJE POSUDE
SERVIS APARATA
PUNJENJE PRAHOM
PUNJENJE BOČICE
UKUPNO
1.
S - 1 kg
11,00
9,00
10,00
30,00
8,00
22,00
2.
S - 2 kg
11,00
18,00
12,00
41,00
8,00
22,00
3.
S - 3 kg
11,00
27,00
14,00
52,00
8,00
22,00
4.
S - 6 kg
13,00
54,00
20,00
87,00
15,00
30,00
5.
S - 9 kg
13,00
81,00
26,00
120,00
15,00
30,00
6.
S - 12 kg
13,00
108,00
30,00
151,00
15,00
35,00
7.
S - 50 kg
57,00
450,00
41,00
548,00
80,00
85,00
8.
S - 100 kg
67,00
900,00
82,00
1049,00
140,00
115,00
9.
CO2 - 3 kg
24,00
43,00
67,00
70,00
22,00
10.
CO2 - 5 kg
28,00
70,00
98,00
70,00
30,00
11.
CO2 - 10 kg
43,00
130,00
173,00
70,00
55,00
12.
CO2 - 30 kg
58,00
320,00
378,00
120,00
115,00
13.
CO2 - 2 x 30 kg
102,00
640,00
742,00
200,00
230,00

Postavljanje i označavanje aparata vršimo po cijeni od 15,00 Kn neovisno o broju aparata.

Sve istrošene ili neispravne dijelove zamjenjujemo novima proizvođača PASTOR-TVA uz tvorničku cijenu.

Napomena: Na gore navedene cijene uračunava se porez od 22%.

Cjenik usluga Vatro servisa d.o.o.