V e l e t r g o v i n a
 

· Vatrogasni aparati, cijevi, mlaznice i armature

· Vatrogasne radne i svečane odore

· Usisni vodovi, nosači, držači, užad, karabinjeri

· Vatrogasno znakovlje, oznake dužnosti i zvanja

· Takmičarske oznake, pehari, medalje, suveniri

· Radna odjela, kombinezoni, kute, cipele, vjetrovke

· Oprema za natjecanja

· Pumpe i maketa agregata za suhu vježbu

VATRO - SERVIS d.o.o. veletrgovina i servis vatrogasne opreme
NAZIV PROIZVODA
ŠIFRA
JEDINICA MJERE
kn / komad
Zidni hidrantski ormarić (prazan)
500 x 500
komad
210,00
Zidni hidrantski ormarić (komplet)
500 x 500
komad
1.210,00
Hidrantski ormari slobodno stojeći za podzemni hidrant
1300 x 1200 x 700 x 500
komad
4.250,30
Hidrantski ormari slobodno stojeći za nadzemni hidrant
1080 x 1080 x 290
komad
2.858,90
Vatrogasna cijev DOBRA
0.52 mm
komad
315,00
Vatrogasna cijev DOBRA
0.75 mm
komad
528,00
Vatrogasna cijev KORANA
0.52 mm
komad
360,00
Vatrogasna cijev KORANA
0.75 mm
komad
610,00
Hidrantski nastavak - jednodjelni
C / C
komad
1.089,00
Hidrantski nastavak - dvodjelni
C / 2C
komad
1.262,00
Ključ Fe ili T ključ
T
komad
120,00
Ključ ABC
univerzalni
komad
45,00
NAZIV PROIZVODA
ŠIFRA
JED. MJERE
kn / komad
Aparat S - 1 kg ST ABC
401007
komad
150,00
Aparat S - 2 kg ST ABC
402005
komad
190,00
Aparat S - 3 kg ST ABC
403004
komad
210,00
Aparat S - 6 kg ABC
404020
komad
400,00
Aparat S - 6 kg ST ABC
404023
komad
330,00
Aparat S - 9 kg ABC
405002
komad
460,00
Aparat S - 9 kg ST ABC
405007
komad
400,00
Aparat S - 12 kg ABC
406002
komad
610,00
Aparat S - 50 kg ABC
407006
komad
3.100,00
Aparat S - 100 kg ABC
407012
komad
3.900,00
Aparat CO2 - 3 kg
415010
komad
710,00
Aparat CO2 - 5 kg
415001
komad
1.090,00
Aparat CO2 - 10 kg
415004
komad
1.410,00
Aparat CO2 - 30 kg
416000
komad
2.780,00